Dino Dogan, PhD

Departments: Executive MBA Program, Executive MBA in HRM, Human Resource Management, General MBA

Dino Dogan, PhD

Curriculum Vitae

dr. sc. Dino Ivan Dogan rođen je 1963. godine u njemačkom gradu Stuttgartu. Na Ekonomski fakultet u Stuttgartu upisao se 1983. godine. Diplomirao je 1988. godine. Iste godine zaposlio se na Ekonomskom fakultetu u Stuttgartu kao asistent na katedri za strateški management i poslovno planiranje. Na sveučilišnom studiju izvodi predavanja i vježbe za predmete teorija odlučivanja i projektno planiranje. Područje znanstvenog i stručnog interesa je strateški management, logistika i management procesa. Doktorsku disertaciju: „Strateški management logistike“ obranio je 1993. godine na Ekonomskom fakultetu u Stuttgartu.

Godine 1993. započinje karijeru u industriji prvo kao referent a zatim kao voditelj odjela za logističke sustave u njemačkoj podružnici telekomunikacijske tvrtke Alcatel. Od 1995. godine vodi odjel strateškog controllinga i organizacije. Od 1997. godine radi u Alcatelovoj središnjici u Parizu kao projektni rukovoditelj za implementaciju SAP-a u financijama. 1999. godine vraća se u Njemačku na poziciju voditelja controllinga i logistike Alcatelove divizije Usluge telekomunikacijskih mreža za Njemačku, srednju i istočnu Europu. 2002. godine preuzima vodstvo te divizije. Godine 2003. dolazi u Hrvatsku na poziciju glavnog direktora za Financije i člana Uprave tvrtke Vipnet d.o.o. Od 1.4.2011 radi na poziciji glavnog direktora za Financije i člana Uprave tvrtke Hrvatske Telekom.

Godinama je bio gost profesor na ekonomskim fakultetima u Stuttgartu i Zagrebu te Gospodraske akademije u Stuttgartu. Član je stručnog povjerenstva časopisa RRiF, gospodarske sekcije Matice Hrvatske, Hrvatske udruge certificiranih članova nadzornih odbora HUCNO, Njemačko-Hrvatske industrijske i trgovačke komore. Suosnivač je njemačke međunarodne škole u Zagrebu. 

 

Publications

Dogan, D.; Strategic Guidances for the Croatian Economy”, 2013; in: ZŠEM revija za management, Zagreb, br 1-4, January - December 2012., str. 130 - 140

Download Template Joomla 3.0 free theme.